Connect with us

Uncategorized

เปิดอาณาจักร 24 ล. แจง ปุณณาสา

Advertisement

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา แจ๊ส ชวนชื่น ได้รับการย อ มรับว่า เป็นดาราตลก-นักร้อง ระดับซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทย มีผลงานสร้างชื่อมากมาย
แต่มีอุปนิสัยเกรงใจภรรยาเป็นอ ย่ า งมาก จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไร ที่ธุรกิจทั้ง 2 แห่ง จะปรากฎชื่อ นางสาว ปุณณาสา พรหมยศ ภรรย าสุดที่รัก
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งหมด ณ 31 ธันวาคม 2562 แจ้งว่า มีรายได้รวม 31,187,251.41 บ. รวมรายจ่าย 30,022,792.87 บ. กำไรสุทธิ 839,093.05 บ.

Advertisement
คือ ผลประกอบการทางธุรกิจปี 2562 ที่เผยแพร่ในฐานข้อมูลออนไลน์ล่าสุด ของ บ. โจ๊กเกอร์ จำกัด ธุรกิจนายบริบูรณ์ จันทร์เรือง (ตั๊ก บริบูรณ์) นายชัชชัย จำเนียรกุล (บอล เชิญยิ้ม) ที่นำมาเสนอให้สาธารณชนได้รับทราบกันไปแล้ว
หลังเกิ ด เสียงวิพากษ์วิจารณ์ทางสังคมกรณี บ. ฮา ไม่จำกัด (มหาชน) รายการโทรทัศน์ไทยรูปแบบตลกซิตค อ มวาไรตี้ ผลิตโดย บ. เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ จำกัด
ที่มีการปรับเปลี่ยนชื่อรายการใหม่เป็น ฮาไม่จำกัดทั่วไทย พร้ อ มกับเปลี่ยนทีมนักแสดงตลกยกแก๊ง จาก บอล เชิญยิ้ม, น้าค่ อ ม เชิญยิ้ม, แจ๊ส ชวนชื่น, ตั๊ก บริบูรณ์ มาเป็นชุดตลกรุ่นเก๋า

Advertisement
อาทิ นุ้ย เชิญยิ้ม , จตุรงค์ โพธาราม, เจี๊ยบ เชิญยิ้ม, ชูศรี เชิญยิ้ม กับเหล่า สายฮา New Gen คราวนี้ มาดูข้อมูลทางธุiกิจของ แจ๊ส ชวนชื่นน้องเล็ก อดีตทีมตลก ฮาไม่จำกัด กันบ้าง
สืบค้นข้อมูลทางธุรกิจ พบว่า แจ๊ส ชวนชื่น ปรากฏชื่อเป็นก ร ร มการและผู้ถือหุ้น บ.เอกชน 2 แห่ง ดังนี้ 1. บ. ไอแจ๊ส จำกัด ประกอบธุรกิจการสร้างสรรค์ความบันเทิงการแสดงทุกชนิดที่แสดงบนเวทีกลางแจ้ง
นางสาว ปุณณาสา พรหมยศ ถือหุ้นใหญ่ 50% และ แจ๊ส ชวนชื่น ถือหุ้น 49% หรือ แจ๊ส ชวนชื่น หุ้นที่เหลืออยู่ในชื่อ นาย วรวิทย์ ไกรวิทูร

Advertisement
ในฐานข้อมูลแสดงงบการเงินล่าสุด มีรายได้รวม 20,362,502.01 บ. รวมรายจ่าย 16,223,390.25 บ. กำไรสุทธิ 3,144,387.15 บ.
ธุรกิจที่ 2. บ. ไอแจ๊สคุณแจง จำกัด แจ้งประกอบกิจการผลิตสื่อสังคมออนไลน์ทุกประเภท โดยผ่านระบบ Social networking ทุกประเภท (แจ๊ส ชวนชื่น มีช่องยูทูป ชื่อว่า ไอแจ๊สคุณแจง) นางสาว ปุณณาสา พรหมยศ ถือหุ้นใหญ่สุด 80% นาย ผดุง ทรงแสง 10%
หุ้นที่เหลืออยู่ในชื่อ นาย วรวิทย์ ไกรวิทูร ในฐานข้อมูลแสดงงบการเงินล่าสุด ณ 31 ธันวาคม 2562 แจ้งว่า มีรายได้รวม

Advertisement
3,730,613.06 บ. รวมรายจ่าย 1,392,365.23 บ. กำไรสุทธิ 2,029,667.74 บ. นับรวมเฉพาะรายได้ บ.ทั้ง 2 แห่งกว่า 24 ล้าน
โดยธุsกิจทั้ง 2 แห่ง จะปรากฎชื่อ นางสาว ปุณณาสา พรหมยศ ภรรย าสุดที่รัก เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทั้งหมด

Advertisement

Advertisement

error: Content is protected !!